Deutes a la propietat horitzontal catalana. Doctrina jurisprudencial.

Deutes a la propietat horitzontal catalana. Doctrina jurisprudencial.

Deutes a la propietat horitzontal catalana. Doctrina jurisprudencial.

 

En l’àmbit dels deutes de la comunitat de propietaris, més concretament de la responsabilitat dels copropietaris per deutes de la comunitat, la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en sentència de 24 de febrer de 2014, ha establert la següent doctrina jurisprudencial:

“un creditor de la Comunitat de Propietaris sotmesa al règim de propietat horitzontal no pot procedir directament contra un comuner sense tenir reconegut el seu dret de crèdit enfront d’aquesta i sense haver estat (el comuner) requerit prèviament de pagament, sent la responsabilitat del copropietari subsidiària respecte de la comunitat i mancomunada en relació a la pluralitat de copropietaris”.


Twitter: @joseptermens